Wat is de Ned. Gereformeerde Kerk te Assen?

NGK-Assen is een kerkelijke gemeente met circa 300 leden met een gevarieerde leeftijdsopbouw.   We komen samen in het kerkgebouw De Open Hof aan de Sleutelbloemstraat in Assen. Binnen de gemeente is veel ruimte voor kinderwerk en jeugdwerk.

De gemeentevisie en missie:

Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. (Efeziërs 2:10)

Wij geloven in de genadige en liefdevolle God, in Zijn zoon Jezus Christus die gestorven is om ons te redden, en in Zijn Heilige Geest die in ons wil wonen en werken.

Onder de leiding van Gods Geest willen wij een eigentijdse gemeente van Christus zijn zoals de Bijbel ons leert. We willen elkaar opbouwen en onderwijzen in het geloof, in eenheid en verbondenheid. Het woord van God in al zijn rijkdom is veelkleurig, en dat geldt ook voor mensen. We proberen ons positief en dienstbaar op te stellen en niet te oordelen over onze naasten, maar elkaar te aanvaarden zoals Christus ons aanvaardt. We willen zorg hebben voor onze naasten binnen en buiten de gemeente, dichtbij en veraf, en ook voor de schepping van God in het algemeen. Door wie we zijn en wat we doen hopen we dat mensen om ons heen iets mogen zien van Gods goedheid. Ons doel is dat we een gastvrije christelijke herberg zijn voor vaste gasten, nieuwe gasten en passanten, jong en oud.

NGK Assen Nederlands Gereformeerd geloof Sleutelbloemstraat