Assen Zoekt

NGK-Assen is verbonden met Assen Zoekt. Inmiddels maken NGK-Assen en Nederland Zoekt gezamenlijk gebruik van het kerkgebouw de Open Hof.

Assen Zoekt is een zelfstandig stichting die zicht ontwikkelt in verbinding met diverse kerken. Het unieke van Assen Zoekt is het vertrekpunt bij mensen die op zoek zijn en die meestal niet of niet meer naar een kerk gaan. Wat is hun nood en hun zoektocht?

 

 

Zie verder op de site Assen Zoekt