Gemeente-zijn

Op 3 januari was het thema: Gemeente-zijn. In de inleidende preek zijn vier kenmerken van de gemeente genoemd: Eenheid bewaren; Dienen; Getuigen en Vieren. In 12 groepen is hierover  doorgesproken, aan de hand van teksten per kenmerk . De samenvatting van de reacties staan hieronder.

Vier kerntaken

                        Eenheid bewaren

Col.3: 14,15      Meer aandacht voor de jeugd en elkaar
Met elkaar in gesprek; respecteren en accepteren
Omzien naar elkaar

Joh. 17: 21       D.m.v. luisteren, zorgen, vertrouwen, dienen, investeren in elkaar en gericht zijn op de ander. Altijd uitgaan van het beste, waardoor er een eenheid in de gemeente zal groeien, die niet kapot te krijgen is.

Efese 4: 1 -  6   In liefde met elkaar omgaan.
Daarbij de onderlinge verschillen accepteren.
Elkaar de voeten wassen in plaats van de oren.

                        Dienen

Efese 4: 12       Ieder dient de ander met de eigen gaven zonder iets terug te verwachten tot opbouw van het koninkrijk van God. Dat kan ‘leiden’ zijn, maar ook ‘koffie schenken’.
Gaven belangeloos inzetten dient de eenheid en de opbouw van de gemeente

Phil. 2: 1 – 4     Wees open en eerlijk. Durf te investeren in elkaar zonder winstoogmerk.

                        Getuigen

Matth. 28: 19    Binnen / buiten basis uit dragen. Benut kansen en zie negatieve dingen als kans.
Getuig elke dag van Gods liefde door iemand het gevoel te geven geliefd te zijn, zowel binnen als buiten de gemeente.

Hebr. 10: 24v    Doe goed omdat God zo’n goede toekomst heeft beloofd.

Hebr. 13: 15     Flashmob met Pasen (wijkfeest)  in het winkelcentrum. Folderen voor bijzondere diensten.
Getuigen in de wijk!  Uitnodigend zijn! Nazorg geven, uitnodigen in de diensten.
Getuigen door onszelf te laten zien in de wijk door daad en woord.

 

                        Vieren

Hand. 2: 41–47 Vieren: Samen met elkaar blijdschap, zingen en muziek
Delen, praktisch, leven
Geloof geeft groei, geeft bemoediging

Hebr. 10: 23     Vieren komt beter tot zijn recht   als in de dienst meer variatie mogelijk is, meer ruimte voor ontmoeting met elkaar.
Ook viering combineren met anderen, bijv. andere gemeente.
Onze droom is dat we elkaar dit gunnn, ook als het niet altijd ieders smaak is.

Pred. 9: 7 – 9!  Geniet van het leven!
Geniet van het brood dat je eet en van de wijn die je drinkt. Dat is wat God graag ziet. Draag altijd mooie kleren. En zorg ervoor dat je lekker ruikt. Geniet van de vrouw van wie je houdt. Je leven is zo voorbij. Geniet daarom van elke dag die God je geeft!
Als je de kans krijgt om  iets te doen, doe het dan zo goed mogelijk.

                        Het kerkelijk onderwijs (aan de kinderen) zou ik (whl) laten vallen onder getuigen.
Het is meer dan het aandragen van lesmateriaal. In het doorgeven van ‘het verhaal’ van God sta je ook met je eigen (geloofs) leven in voor de betrouwbaarheid ervan, vgl Psalm 78.