Dit schilderij heet ‘Zoon en Geest’. De vis beeldt Jezus uit en de duif de Geest. De vis en de duif zijn één geheel. De (bloedende) vis gaat de diepte in naar het hout met de spijker. Tegelijk stijgt  vanuit de vis de duif op met een bladskelet in de snavel. Het blad is het teken van hoop. Omdat het een bladskelet is staat het ook voor de vergankelijkheid die de duif wegdraagt. Door het offer van Jezus komt de opstanding en de onvergankelijkheid voor de schepping in zicht.