Geloof

1 Corinthe 13: 13: Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Geloof. Het kruis als teken van geloof. Als symbool van het lijden van Christus.

Hoop. Het anker als symbool van de hoop.

Liefde. Het hart als symbool van de liefde.