Dankdag

Elke tweede woensdag van november is het Dankdag voor gewas en arbeid.
In onze gemeente vieren we dat de zondag erna.
We danken God voor alles wat Hij ons geeft.
We staan er extra bij stil dat Hij voor ons zorgt.

Foto's Dankdag

Toelichting:
Bij linker foto:
Deze zondag stond de tekst uit Lucas 17:11-19 centraal, waarin verteld wordt over de ontmoeting van Jezus met tien melaatsen. Dezen worden door Hem genezen, maar slechts één, een Samaritaan, komt bij Jezus terug om te bedanken voor zijn genezing.
Bij de derde foto:
De preek voor deze zondag ging over Daniël 5; koning Belsassar  ziet een hand op de wand schrijven: ... Gewogen en te licht bevonden ...  Dit thema is in het bloemwerk verbonden met Dankdag.
De druivenstronk stelt een weegschaal voor.
Te licht bevonden: het  kleine druiventrosje links.
Aan de rechterkant onze overvloed, aangegeven door brood, groente en fruit.

Toelichting bij de tweede foto.
We danken God voor de oogst van het land.
Voor de liefde die Hij “uitgiet”over de aarde.
Levend water met liefde gegeven.