Biddag

Elke tweede woensdag van maart is het Biddag voor gewas en arbeid. Dit jaar is dit op 13 maart.
In onze gemeente vieren we dit de zondag erna.
In alles zijn wij afhankelijk van Gods zegen, ook al lijkt de natuur haar eigen wetten te hebben. Daarom vragen wij God om ons werk op het land en waar ook te zegenen.
Op de ‘Biddag voor gewas en arbeid’, zoals deze dag formeel heet, staan wij als gemeente in de kerkdienst extra stil bij onze afhankelijkheid van God en vragen we Zijn zegen op ons werk.

Foto's Biddag


De witte tulpen staan symbool voor ons gebed. Alles wat in de wereld gebeurt, wat we lezen in de krant, dat wat ons bezig houdt, brengen we in gebed bij God.
Dat Hij luistert naar ons, is verbeeld in de witte lelie. Symbool voor koninklijk en reinheid.

 Soms valt biddag in de lijdenstijd. Daarom is er gekozen voor een kruis. De rode roos is symbool voor liefde. Jezus stierf  uit liefde voor ons aan het kruis. Hij maakte de weg vrij naar God de Vader. Hij heeft “hart”voor ons en luistert  naar onze gebeden.( de witte tulpen)

 In alles zijn we afhankelijk van God. We zaaien kleine, onooglijke zaadjes in de grond. Je zou niet geloven dat daar leven in zit en dat  het groeien gaat. Van iets heel kleins, kan God iets groots maken.
Wij mogen zaaien en we geloven en vertrouwen dat God de groei geeft.
Samen bidden we om Gods zegen – de gerbera’s zijn allemaal gericht naar de stevige beukenstam. Daar zijn gebeden uit het psalmboek aangehangen. God kent ons en weet wat we nodig hebben.