Symbolisch bloemschikken

Symbolisch bloemschikken

Met een symbool kun je een idee, een gedachte, “verbeelden”: Één rode roos bijvoorbeeld, zegt vaak meer dan een bos van tien. Zo kunnen symbolen “spreken” zonder woorden.

In onze kerk maken we bij kerkelijke feestdagen een symbolisch bloemstuk dat aansluit bij de preek. Door de vorm, bloemen en eventueel andere materialen proberen  we de essentie van de preek of van een lied weer te geven. Als het goed is kan het je hart raken en door het beeld dat je ziet kun je het Woord beter onthouden.