Geloofsbelijdenis II

Berijming: Casper Koolsbergen

Wijze: Gezang 429 LvdK (Wie maar de goede God laat zorgen)

1.  'k Geloof in God - Hij is de Vader,
almachtig Koning op zijn troon,
Schepper van hemel en van aarde -
en in zijn eengeboren Zoon,
die ik als mijn Verlosser eer,
in Jezus Christus, onze Heer,

 2. die, van de Heilige Geest ontvangen,
als mens geboren uit een maagd,
onder Pilatus heeft geleden,
door onze schuld werd aangeklaagd,
stierf aan het kruis, lag in het graf,
tot in de dood daalde Hij af.

 3. 'k Geloof dat Hij ten derde dage
weer opgestaan is uit de dood,
is naar de hemel opgevaren,
zit aan de rechterhand van God,
vanwaar hij met bazuingeschal
eenmaal ten oordeel komen zal.

 4. Ook wordt de Geest door mij beleden,
'k geloof een kerk die God ons geeft,
ware gemeenschap van de heilgen,
dat God mijn zonden steeds vergeeft,
mijn lichaam van de dood bevrijdt
en dat ik leef in eeuwigheid.