Geloofsbelijdenis I

Berijming: Casper Koolsbergen

Wijze: Gezang 114 LvdK (Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen)

1. 'k Geloof in God de Vader, die almachtig
hemel en aarde schiep;
in Jezus Christus, Zoon uit God geboren,
die Hem tot aanzijn riep,
mijn Heer, die van de Heilge Geest ontvangen
geboren uit een maagd,
geleden heeft ten tijde van Pilatus,
onschuldig aangeklaagd.

2. Gekruisigd en gestorven en begraven,
gedaald in helse dood,
de derde dag verrezen, opgevaren,
zit Hij voortaan naast God,
vanwaar Hij op een dag terug zal komen
als rechter van 't heelal
en alle levenden en alle doden
ten oordeel houden zal.

3.  De Heilge Geest, Hij wordt door mij beleden.
'k Geloof dat God ons geeft
een kerk die heilig is en in de wereld
als zijn gemeenschap leeft.|
'k Geloof dat God mijn zonden wil vergeven,
mijn lichaam eens bevrijdt
van dood en ondergang, en ik zal leven
in alle eeuwigheid.