Geloof is vertrouwen

Tekst en berijming: Marc en Jannie Roosenbrand

Ik vertrouw op Gods woorden
van waarheid en kracht.
ik vertrouw op Zijn daden,
van liefde en macht.

Geloof is vertrouwen,
niet breken maar bouwen.
Geloof is vertrouwen.
Niets minder of meer.
Samen worden wij gedragen,
door de liefde van de Heer.
Samen worden wij gedragen,
door de liefde van de Heer.

Ik geloof in vergeving
van zonde en kwaad.
Ik geloof in genezing,
van ziekte en haat.

Geloof is vertrouwen,
niet breken maar bouwen.
Geloof is vertrouwen.
Niets minder of meer.
Samen worden wij gedragen,
door de liefde van de Heer.
Samen worden wij gedragen,
door de liefde van de Heer.

Ik vertrouw op de toekomst
die God ons belooft.
Ik geloof eeuwig leven,
Gods licht dat nooit dooft.

Geloof is vertrouwen,
niet breken maar bouwen.
Geloof is vertrouwen.
Niets minder of meer.
Samen worden wij gedragen,
door de liefde van de Heer.
Samen worden wij gedragen,
door de liefde van de Heer.