De kerkdienst

Er wordt gezongen uit het ‘Liedboek voor de Kerken’ en ‘De Evangelische Liedbundel’, maar ook Opwekkingsliederen of liederen uit andere bundels. De tekst van de liederen wordt tijdens de dienst geprojecteerd op een scherm voor in de kerk.

Bij het lezen uit de bijbel gebruiken we over het algemeen de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). De lezing wordt gedaan door gemeenteleden.

Tijdens de kerkdiensten worden twee collectes gehouden. Aan het begin van de dienst wordt bekend gemaakt waarvoor wordt gecollecteerd.

In de regel vieren we één keer per maand het avondmaal, waarbij we de kruisdood van Jezus Christus gedenken. Als u Jezus Christus als Heer van uw leven aanvaardt, nodigen wij u hartelijk uit het avondmaal met ons mee te vieren. De exacte data waarop we avondmaal vieren staat op de home pagina van de website.