Kerkdiensten

Elke zondagochtend is er in De Open Hof een kerkdienst om 09:15 uur. Naast de gebruikelijke kerkdiensten zijn er regelmatig bijzondere diensten zoals  zangdiensten, jeugddiensten en kinderdiensten. En verder de diensten op de kerkelijke feestdagen (Kerst, Pasen, Pinksteren).

De eerste zondag van de maand vieren we avondmaal, waarbij we stilstaan dat Gods Zoon, Jezus Christus voor ons aan het kruis gestorven is. Gasten die in hun eigen gemeente gewoon zijn aan het avondmaal deel te nemen, worden uitgenodigd ook bij ons deel te nemen.