Kindernevendienst (Parelstad / Parelland)

Voor :                     Kinderen uit groep 1 t/m 5 van de basisschool
Waar :                    Barzaal van De Open Hof
Wanneer :              Zondagmorgen
Tijd :                       09.15-10.30 uur

In de kindernevendienst wordt kinderwerk gedaan. Dit door middel van de kinderwerkboeken van Timotheüs

In de groep wordt de week doorgenomen, vervolgens wordt een Bijbelverhaal verteld en wordt er gezongen en gebeden. Met de jongste groep lezen we kleine stukjes uit de bijbel en proberen we te begrijpen wat er staat. Dat ontdekken we via allerlei werkvormen, spelletjes en opdrachtjes. Met oudere kinderen proberen we te ontdekken hoe we het Bijbelverhaal kunnen toepassen op ons eigen leven.

De kindernevendiensten zijn onderverdeeld in Parelstad en Parelland. Drie keer in de maand hebben de kinderen tot en met groep 7 Parelstad. Dit betekent dat de kinderen eerst naar de kerkdienst gaan voordat ze hun eigen programma krijgen. Daar wordt een kinderlied gezongen. De kinderen komen na de preek terug in de dienst. Tijdens Parelland komen de kinderen niet in de kerkzaal, maar hebben ze een geheel eigen programma. Dit gebeurt één keer in de maand. Rondom Kerst en Pasen wordt een speciaal thema behandeld, dat in de kerk op een creatieve wijze zichtbaar wordt gemaakt.