Actueel

22.01.2020

Themazondagen 2019 2020

Thema 'Missionair zijn'. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen blijven.

Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. (Matt. 5: 14 – 16)

Het tweede thema, een vervolg, op het thema Discipelschap, is Missionair-zijn. Als voorstudiemateriaal voor dit thema hebben we de hoofdstukken 4 “Getuigen van Jezus” en 8 “Leven tot Gods eer” uit het boekje Initiates file downloadDiscipelschap gekozen.

Wanneer we in het woordenboek ‘missionair’ op zoeken, dan zien we dat dit ‘zending’ betekent. Wat moeten we met zo’n thema? Wat is dat “Missionair-zijn” en hoe doe je dat? Is het op een zeepkist gaan staan op het Koopmansplein en mensen aanspreken en vertellen over het evangelie? Moeten we ons richten op de zending? Veel mensen voelen zich toch onbehaaglijk bij dergelijke activiteiten. Ligt dat aan ons of aan de activiteiten. Ik denk dat we het thema hiermee te veel beperken tot enkele activiteiten.

De term missionair is namelijk verbonden met het woord missie. Tegenwoordig heeft elk zichzelf respecterend bedrijf een missie. De missie van een bedrijf beschrijft het bestaansrecht van de organisatie van uit de waarden en de identiteit. Daarmee wil ik niet zeggen dat we de kerk als een bedrijf moeten benaderen. Ik wil dit slechts gebruiken als voorbeeld om te achterhalen wat Missionair-zijn in kan houden.

De missie geeft antwoord op de vraag: waar staan we voor? Een missie is iets wat door de jaren heen gegroeid is, het is het fundament van een organisatie, veelal gekoppeld aan de oprichter van het bedrijf of organisatie. Deze oprichter had een droom en wilde met zijn organisatie iets wezenlijks bereiken in de wereld. Het mooiste is dat op een bepaald moment de missie iets is geworden dat door heel het bedrijf gedragen wordt. Dan is de missie geïntegreerd in de handelswijze van de medewerkers.

Een missie is de dieper liggende motivatie om je bijdrage als bedrijf of organisatie te leveren. Als de missie helder is, dan kan een bedrijf in een storm terecht komen, maar dan weet iedere medewerker waarom hij deed wat hij deed en die wetenschap helpt je op de been te blijven in moeilijke situaties.

Wat we hieruit kunnen concluderen is dat missionair zijn altijd een kwestie van identiteit is. Onze betekenis volgt uit wie wij zijn als volgelingen van Jezus. Dus is het belangrijk antwoord te vinden op de vragen: ‘Wie zijn wij? Wat is onze kracht? Waar roept God ons voor?’

Iemand met een missie wil iets bereiken en is erg gemotiveerd om, zijn ‘ding’ te doen en zich daarvoor te verantwoorden, in de hoop mensen voor zijn of haar missie te winnen. Kunnen en willen we op deze manier ons licht laten schijnen zodat de mensen God daarvoor danken?

Bekijk eens het volgende filmpje: Opens external link in new windowhttps://youtu.be/NCdlGOzO8B4

In dit filmpje wordt de vraag gesteld of we aan een buurman of een collega in een paar zinnen eenvoudig kunnen uitleggen wat het geloof voor ons betekent? Kunnen we dat?

Probeer maar eens in een paar zinnen de volgende vragen te beantwoorden m.b.t. onszelf als volgeling van Jezus:

  1. Wie zijn wij?
  2. Wat vinden wij belangrijk?
  3. Waarom geloven we en gaan we naar de kerk?
  4. Wat is ons bestaansrecht?
  5. Wat willen wij betekenen voor onze omgeving?
  6. Waar ben je goed in en wat spreekt je aan?

Waarschijnlijk een goede oefening want het vraagt, verwacht ik, het nodige denkwerk om deze vragen voor je zelf te beantwoorden. Laat staan deze antwoorden zo te geven dat deze voor een buitenstaander direct te begrijpen zijn.

Aan de andere kant is het maar de vraag of je iemand in een paar zinnen duidelijk kunt maken wat het geloof inhoud en wat het voor je betekent. Er is meestal tijd voor nodig voordat iemand ook echt begrijpt wat het geloof inhoud. Daarvoor is nodig dat je iemand vaker spreekt, een relatie hebt van wederzijds respect en begrip. Interessant om eens te zien zijn de filmpjes “Nieuwkomers in de kerk”, waarin iemand wordt uitgenodigd om eens mee te gaan naar de kerk en besproken wordt hoe dit overkomt: Nieuwkomers in de kerk

In een relatie, is het belangrijk dat je eerlijk bent en de ander respecteert. Je handelen moet voort komen uit de motivatie iets voor de ander te willen betekenen en vanuit de behoeft over je eigen beweegredenen te vertellen omdat dit zo belangrijk voor je is. Jezus kwam naar de aarde omdat God de mensen liefheeft, maar dwong niemand om hem te volgen. Laten wij ook op die manier met onze naaste omgaan.

God werkt door mensen heen. Dit betekent ook dat je dicht bij jezelf mag blijven en niet allerlei dingen hoeft te doen die niet bij je passen. In een relatie wil je je niet anders voordoen dan je bent. Je wilt jezelf kunnen zijn. Werk met je eigen kwaliteiten, maar wil wel en durf soms ook buiten je comfort zone stappen en weet dat je dit niet alleen hoeft te doen.

In de PKN hebben ze 30 kansrijke modellen voor de missionaire gemeente beschreven. Zie de volgende link: 30 Modellen. Deze 30 modellen sluiten aan bij 30 verschillende dingen waarvan iemand kan zeggen dat spreekt mij aan en daar ben ik goed in. Hou je van sport, hou je van cultuur, ben je iemand die anderen graag helpt, kun je anderen inspireren? Ga er mee aan de slag!

 

De meest eervolle zaak voor een christen, is niet om neer te zitten, te zingen en te genieten, maar om op te staan en alles te wagen om Christus’ wil. C.H. Spurgeon