Actueel

27.08.2019

Themazondagen 2019 2020

Planning themazondagen seizoen 2019-2020. Het komende seizoen willen we de onderstaande thema’s bespreken:

We vragen de kringen weer elk een onderwerp voor hun rekening te nemen, zoals in onderstaand overzicht is weergegeven.

ThemaDatumWijk
Discipelschap3/11Marsdijk 1 en 2
Missionair-zijn2/2Kloosterveen
Jeugdwerk1/3Assen Centrum
Kerkdienst3/5Assen Zuid
Gemeente-zijn7/6Peelo

Als voorbereiding van het thema Discipelschap maken we gebruik van het themaboek van de Morgenster en het Noorderlicht uit Wezep link. Deze kerken hebben dit seizoen dit onderwerp als thema gekozen.

Het boekje laat zien dat er over dit onderwerp veel valt te zeggen. Het bevat dan ook 8 hoofdstukken met deelthema’s. Het is de moeite waard om het hele boekje te lezen. Tijdens de themazondag willen wij ons vooral concentreren op het thema 1 Discipel zijn en het thema 2 Leven uit de bron.

Het boekje is te downloaden via de volgende link:

Thema Discipelschap

 

Matteüs 28: 18 - 20

18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen (discipelen), door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

 

Jezus geeft hier zijn apostelen de opdracht alle volken tot zijn discipelen te maken. Het gaat hier bij dit thema om dus om de basis van ons Christen-zijn.

Vaak staan we er niet meer bij stil, maar wat is dat eigenlijk een discipel van Jezus zijn? Ben jij een discipel? Hoe wordt je het en wat houdt het in? En tot slot wat wordt er van een discipel van Jezus verwacht?

Bekijk ook eens het volgende filmpje: Dit is discipelschap?!

Tijdens de volgende diensten komen deze vragen aan de orde en zullen hier met elkaar verder over nadenken en doorpraten. 

1e dienst
datum:            3 november, voorganger: Arend Dekker
thema:            Jezus volgen is een keuze! 

2e dienst
datum:            10 november, voorganger: Beppie Wessels
thema:            Het mag wat kosten! 

3e dienst
datum:            17 november, voorganger: Arend Dekker
thema:            Je hebt elkaar nodig! 

4e dienst
datum:            1 december, voorganger: Arend Dekker
thema:            Geen woorden maar daden!