Contactpersonen

Secretaris kerkenraad:
H. Venema, Holthe 8, 9406 EJ Assen, tel.: 0592 372110.   

Penningmeester:
Martin van Wijk.
Penningmeester.ngk.assen@gmail.com

De volgende bankrekeningen zijn in gebruik:
ING   NL79INGB0004614246 t.n.v. NGK Assen
Rabobank NL84RABO0302831088 t.n.v. NGK Assen
Graag expliciet in de omschrijving vermelden wanneer het om collectebonnen gaat of Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB).

Kerkelijk bureau: 
Thijs op de Weegh, Strengakkers 24, 9468 HC,  Annen, tel: 0592 271031 

De Open Hof

Sleutelbloemstraat 1
9404 GE  Assen
Tel.: 0592 317316