Baten en lasten boekjaar 2018-2019

Periode juli 2019 t/m juni 2020, bedragen x 1000

   Begroting  Rekening Rekening
  2020-2021 2019-2020 2018-2019
Baten kerk      
Bijdragen gemeenteleden 78 8381
Overige inkomsten 0 0 0
 Totaal Baten 78 83 81
       
Lasten kerk      
Bestedingen pastoraat 524946
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk 5,56 9
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 8 8 9
Lasten huisvesting en inventaris 17 1717
Overige kosten 33 3
Totaal lasten 85,58384
       
Resultaat kerk -7,50-3