Baten en lasten boekjaar 2017-2018

Periode juli 2017 t/m juni 2018, bedragen x 1000

   Begroting  Rekening Rekening
  2018-2019 2017-2018 2016-2017
Baten kerk      
Bijdragen gemeenteleden 90 91 83
Overige inkomsten 0 0 1
 Totaal Baten 90 91 84
       
Lasten kerk      
Bestedingen pastoraat 49 1023
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk 97 11
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 8 7 8
Lasten huisvesting en inventaris 21 16 16
Overige kosten 33 3
Totaal lasten 904361
       
Resultaat kerk 04823