Baten en lasten boekjaar 2016-2017

Periode juli 2016 t/m juni 2017, bedragen x 1000

   Begroting  Rekening Rekening
  2017-2018 2016-2017 2015-2016
Baten kerk      
Bijdragen gemeenteleden 89 83 85
Overige inkomsten 1 1 5
 Totaal Baten 90 84 90
       
Lasten kerk      
Bestedingen pastoraat 47 23 28
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk 1011 9
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 7 8 12
Lasten huisvesting en inventaris 18 16 23
Overige kosten 63 5
Totaal lasten 886177
       
Resultaat kerk 22313