Baten en lasten boekjaar 2014-2015

Periode juli 2014 t/m juni 2015, bedragen x 1000

   Begroting  Rekening Rekening
  2015-2016 2014-2015 2013-2014
Baten kerk      
Bijdragen gemeenteleden 82 84 82
Overige inkomsten 10 10 19
 Totaal Baten 92 94 101
       
Lasten kerk      
Bestedingen pastoraat 28 21 9
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk 11 10 10
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 9 13 14
Lasten huisvesting en inventaris 36 37 48
Overige kosten 5 6 6
Totaal lasten 89 87 87
       
Resultaat kerk 3 7 14