Periode juli 2015 t/m juni 2016, bedragen x 1000

  Begroting RekeningRekening
 2016-20172015-20162014-2015
Baten kerk   
Bijdragen gemeenteleden898584
Overige inkomsten1510
 Totaal Baten909094
     
Lasten kerk   
Bestedingen pastoraat462821
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk10910
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk91213
Lasten huisvesting en inventaris212337
Overige kosten456
Totaal lasten907787
    
Resultaat kerk0137