Wijkkringen

Wij hebben onze gemeente ingedeeld in kringen. Verbinding hebben met degene die bij je in de buurt wonen. Omzien naar elkaar, het bieden van praktische hulp, het stimuleren van geestelijke groei en het leggen van contacten. Op deze manier is er voor iedereen binnen de gemeente persoonlijke aandacht.