Activiteiten

Samen dingen doen is een belangrijk onderdeel van het kerk zijn en christen zijn. Samen werken aan gemeenschappelijk doel, in verbondenheid met Christus.  Vanuit en in verbinding met NGK-Assen en de leden van de NGK-Assen worden verschillende activiteiten gedaan.