Kindernevendienst

Voor :                     Kinderen uit groep 1/2 , 3 t/m 5 en groep 6/7 van de basisschool
Waar :                    Verscheidene zalen van De Open Hof
Wanneer :             Zondagmorgen
Tijd :                       09.15-10.30 uur
De kindernevendienst is voor kinderen van 4 t/m 11 jaar, die over drie groepen zijn verdeeld. Kinderen uit groep 1 en 2 vormen een groep, net als groep 3,4 en 5 en groep 6,7 en 8. In zo'n groep wordt de week doorgenomen, vervolgens wordt een Bijbelverhaal verteld en wordt er gezongen en gebeden. Met de jongste groep lezen we kleine stukjes uit de bijbel en proberen we te begrijpen wat er staat. Dat ontdekken we via allerlei werkvormen, spelletjes en opdrachtjes. Met de oudste groep proberen we te ontdekken hoe we het Bijbelverhaal kunnen toepassen op ons eigen leven. Bij de middelste groep wordt op beide manieren vorm gegeven aan het Bijbelverhaal. De kindernevendiensten zijn onderverdeeld in Parelstad en Parelland. Drie keer in de maand hebben de kinderen tot en met groep 7 Parelstad. Dit betekent dat de kinderen eerst naar de kerkdienst gaan voordat ze hun eigen programma krijgen. In de dienst wordt dan aandacht aan het onderwerp besteedt, samen met de gemeente. Dit wordt gedaan door een medewerker van Parelstad, die ons op een creatieve manier voorbereidt op het verhaal dat in Parelstad aan de orde komt. Ook zingen we een kinderlied. De kinderen komen na de preek terug in de dienst. Tijdens Parelland komen de kinderen niet in de kerkzaal, maar hebben ze een geheel eigen programma. Dit gebeurt één keer in de maand. Rondom Kerst en Pasen wordt een speciaal thema behandeld, dat in de kerk op een creatieve wijze zichtbaar wordt gemaakt.