Jeugdclubs

Rock Steady

Voor:                      jongeren van 12-13 jaar
Waar:                     De Open Hof
Wanneer:              Om de zondag (zie rooster)
Tijd:                        18.30 – 20.30 uur 

Rock Steady is een gezellige club voor jongeren uit de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs, die één keer per twee weken op zondagavond bij elkaar komt. Steeds staat een thema centraal, bijvoorbeeld: vriendschap, genade, boosheid, gewoontes. Tijdens Rock Steady wordt er gebouwd aan de basis van het christelijk geloof. Tieners verdiepen zich in Bijbelse personen en ontdekken de praktijk van geloven.

Naast creatieve Bijbelstudies is er volop gelegenheid voor leuke spellen en andere initiatieven. Het doel is dat de jongeren God (beter) leren kennen, hun relatie met God verdiepen en hun geloof leren toepassen in hun dagelijkse leven. Rock Steady wordt altijd afgesloten met ‘chillen’: chips en cola! Zie ook www.YFC.nl

 Het jaar wordt afgesloten met een clubweekend.

Life Steady

Voor:                      jongeren van 14-16 jaar
Waar:                     De Open Hof
Wanneer:              Om de zondag (zie rooster)
Tijd:                        18:30. – 20.30 uur

 Live Steady is een gezellige club voor jongeren uit de derde en vierde leerjaar van het voortgezet onderwijs, die één keer per twee weken op zondagavond bij elkaar komt. Steeds staat een thema centraal. Met Live Steady wordt voortgebouwd op Rock Steady en leren ze verschillende manieren van Bijbelstudie en gaan in op de meer abstractere begrippen zoals: Gods leiding in je leven, trouw en zachtmoedigheid.

Naast creatieve Bijbelstudies is er volop gelegenheid voor leuke spellen en andere initiatieven. Het doel is dat de jongeren God (beter) leren kennen, hun relatie met God verdiepen en hun geloof leren toepassen in hun dagelijkse leven. Live Steady wordt altijd afgesloten met ‘chillen’: chips en cola! Zie ook www.YFC.nl

Het jaar wordt afgesloten met een clubweekend.